Đăng Ký Nhận Bản Tin
Đăng ký nhận các bản tin & khuyến mãi


Tỷ giá quy đổi
Ngoại tệ Rate
AUD 17,111.36
EUR 24,470.43
GBP 27,422.14
JPY 214.39
USD 22,365.00
Được cập nhật từ Ngân hàng Ngoại Thương - 27/10/2016
 
Apycom jQuery Menus